Apply Now

Contact UsSIJIL KEMAHIRAN ELEKTRIK


Electric Department


Kursus Elektrik merupakan kursus yang menawarkan peluang kepada pelajar untuk meneroka bidang Elektrik Matlamat kursus ini adalah untuk menghasilkan graduan-graduan berkualiti dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan teknologi terkini dan menjana perkembangan industri Negara.


Program yang ditawarkan dalam Kursus Elektrik Institut Teknologi Baiduri.


2.1 Juruteknik Elektrik (EE-320-2 : 2012)

(Single Phase Electrical Installation and Maintenance)


Curriculum

Juruteknik Elektrik merupakan kursus dimana pelatih diajar mengenai pemasangan elektrik satu fasa yang merangkumi, Lukisan elektrik, Pendawaian Domestik dan Industri, Membaikpulih Kerosakkan, Penyelenggaraan Elektrik, Pengujian Elektrik dan Motor Satu Fasa


Duration of Studies


Career Prospect


Requirements2.2 Juruteknik Elektrik Kanan (EE-320-3 : 2012)

(Three phase Electrical Installation and Maintenance)


Curriculum

Juruteknik Elektrik Kanan merupakan kursus dimana pelatih diajar mengenai pemasangan elektrik tiga fasa yang merangkumi. Lukisan elektrik, Pendawaian Industri, Baikpulih Kerosakkan, Penyelenggaraan Elektrik, Pengujian Elektrik, Merombak Rawat Motor Elektrik, Fungsi dan Tugas Penyeliaan


Duration of Studies


Career Prospect


Requirements

Apply Now !

Back to Diploma