Apply Now

Contact UsDIPLOMA SYARIAH

KUIPs Syariah

Programme Description


Program pengajian ini memberi pendedahan kepada pelajar dalam bidang perundangan dan pentadbiran Islam di Malaysia. Program ini juga menekankan unsur-unsur utama syariah yang mana para pelajar dapat mempraktikkan ilmu syariah dalam kehidupan bernegara dan juga membentuk kefahaman para pelajar tentang hukum-hukum syariah..Duration Studies:


2½ tahunEntry RequirementsApply Now !