Apply Now

Contact UsDIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

KUIPs Pengajian Islam

Programme Description


Program pengajian ini menerapkan dengn lebih mendalam ilmu pengetahuan kepada para pelajar dalam bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab. Hal ini dapat melahirkan graduan yang beretika dan profesional kepada agama dan negara.Duration Studies:


2½ tahunEntry RequirementsApply Now !