Apply Now

Contact Us


USAHASAMA WIDAD COLLEGE BERSAMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


UTM Widad College

Program Kerjasama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ialah satu bentuk pendidikan sepenuh masa iaitu UTM membenarkan
(melalui satu Memorandum Perjanjian - MoA) Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dan Institusi Pendidikan Tinggi Kerajaan (IPTK)
menjalankan program akademik UTM di premis mereka dengan menggunakan semua kemudahan (fizikal, sumber manusia, kewangan dan lain-lain)
mereka sendiri mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh UTM.


Sehingga tahun 2015,bilangan graduan yang telah dihasilkan melalui Program Kerjasama UTM telah menjangkau lebih 24,000 orang.
Kejayaan ini adalah hasil dari kerjasama mantap diantara UTM dengan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan juga Institut Pengajian Tinggi Kerajaan (IPTK)
yang terpilih.


Kelebihan ProgramProgram yang ditawarkan


DIPLOMA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT


DIPLOMA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT (ACCOUNTANCY)


DIPLOMA IN QUANTITY SURVEYING


DIPLOMA IN PROPERTY MANAGEMENT


DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE (MULTIMEDIA)


DIPLOMA IN ARCHITECTURE