Apply Now

Contact Us


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


UPM

Program Kerjasama antara UPM dan IPTS telah bermula sejak 2006 lagi. Program ini adalah di bawah kelolaan UPM Education & Training Sdn.Bhd atau
singkatannya(UPMET).


UPMET menjalinkan kerjasama dengan beberapa Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang membolehkan IPTS berkenaan menjalankan program
pengajian UPM dengan seliaan UPM yang kini dipanggil Program Kerjasama.
Kerjasama dengan IPTS ini berjaya meningkatkan perkembangan pendidikan Negara, khususnya dalam penawaran pendidikan berkualiti.


Kelebihan ProgramProgram yang ditawarkan


DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENTUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


UTM

Program Kerjasama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ialah satu bentuk pendidikan sepenuh masa iaitu UTM membenarkan
(melalui satu Memorandum Perjanjian - MoA) Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dan Institusi Pendidikan Tinggi Kerajaan (IPTK)
menjalankan program akademik UTM di premis mereka dengan menggunakan semua kemudahan (fizikal, sumber manusia, kewangan dan lain-lain)
mereka sendiri mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh UTM.


Sehingga tahun 2015,bilangan graduan yang telah dihasilkan melalui Program Kerjasama UTM telah menjangkau lebih 24,000 orang.
Kejayaan ini adalah hasil dari kerjasama mantap diantara UTM dengan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan juga Institut Pengajian Tinggi Kerajaan (IPTK) yang terpilih.


Kelebihan ProgramProgram yang ditawarkan


DIPLOMA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT


DIPLOMA IN TECHNOLOGY MANAGEMENT (ACCOUNTANCY)


DIPLOMA IN QUANTITY SURVEYING


DIPLOMA IN PROPERTY MANAGEMENT


DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE (MULTIMEDIA)


DIPLOMA IN ARCHITECTURE


UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


UiTM

Program Kerjasama Universiti Teknologi Mara (UiTM) ialah satu bentuk pendidikan sepenuh masa iaitu UiTM membenarkan
(melalui satu Memorandum Perjanjian - MoA) Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dan Institusi Pendidikan Tinggi Kerajaan (IPTK)
menjalankan program akademik UiTM di premis mereka dengan menggunakan semua kemudahan (fizikal, sumber manusia, kewangan dan lain-lain)
mereka sendiri mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh UiTM


Kelebihan ProgramProgram yang ditawarkan


DIPLOMA IN ART & DESIGN (FASHION)


DIPLOMA IN ART & DESIGN (INDUSTRIAL DESIGN)


DIPLOMA IN COMMUNICATION & MEDIA


DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT & TECHNOLOGY


DIPLOMA IN SPORT STUDIES


DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT